Elnökségi ülés 2008. december 16.

2009.11.08.

A HFFA 2008. december 16-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata

Az ülés helyszíne: Az MRSZ oktatóterme 1139 Budapest Dagály utca 11.
Időpontja: 18 órától

 

Jelenlévő elnökségi tagok:
Kerekes László elnök,
Szöllösi László főtitkár,
Tóth Ibolya gazdasági vezető,
Csiga Sándor,
Elek Zoltán,
Kenderes Zoltán, 
Winkler Tamás.

Jelen továbbá:
Ferenczi Miklós
Lisztes Ildikó
Fekete Kornélia

Napirend:
A napirend előtt az elnökség döntést hozott az ülések jegyzőkönyve és hanganyaga közzétételének módjáról. Az ülésről készült hanganyagot a tagok számára elérhetővé teszi, az ülés döntéseit tartalmazó írásos jegyzőkönyvi kivonat honlapra kerül.
Az elnökség döntése értelmében az 1. napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen került sor.

1. Az ügyintézői munkakör feltételeinek eldöntése. Jelentkező: Lisztes Ildikó.
A munkakör feladatainak ismertetése. A munka ellentételezésében a munkavállaló és az elnökség megegyezett. Az ügyintéző feladatait a főtitkár alárendeltségében fogja végezni.

2. Ferenczi Miklós bejelentése.
Ferenci Miklós az általa igaztalannak ítélt vádak miatt kéri önmaga ellen fegyelmi vizsgálat lefolytatását. Az elnökség ezt támogatja.
A főtitkár felkérte a főpilótát és a BISz vezetőt, hogy tartózkodjanak az olyan megnyilvánulásoktól, amelyek a szervezetben feszültséget keltenek.

3. A 2009-es biztosítási szerződés aláírásának engedélyezése
Az elnökség a biztosítási szerződéseket áttekintette, és a szerződés megkötésével egyetértett.

4. Beszámoló a Dr. Varga Erikával folytatott eszmecseréről
A ferihegyi sztrájk miatt a telefonon bejelentkezett képviselőink nem kaptak belépési engedélyt az NKH LI-hez. A helyzetről az NKH dolgozó is csak  beléptetés kérelmekor szereztek tudomást. A sztrájk után tudnak fogadni minket.

5. A HFFA MRSz tagfelvételi kérelmének benyújtása a december 17-i elnökségi ülésen.
Az elnökség megbízza az elnököt a Szabad Repülők Szövetsége tagfelvételi kérelmének benyújtásával.

6. Egyebek
HFFA levelezési lista létrehozásának feltételei. A 2009-es adatközléskor megadott címek a listára kerüljenek. (felelős Winkler Tamás)
Az elnök Szövetségünk AOPA (Repülőgép Tulajdonosok Szövetsége) tagsága érdekében vegye fel a kapcsolatot az AOPA vezetőjével.
Ülésterv: 2009-ben tervezetten minden hónap 10-e utáni kedden tartsunk elnökségi ülést. A januári ülés apropója az éves pénzügyi terv, és a HFFA közgyűlés meghirdetése, a februári a közgyűlés előkészítése.
Szécsi Gábor Díj. A díj átadására a HFFA közgyűlésén kerüljön sor.
KBSz kapcsolat. Ismét keressük fel  KBSz vezetőjét és mutassuk be a hatóság által elfogadott HFFA BISZ eljárási utasításunkat (elnök, főtitkár)
Légirendészet. Januárban egy később egyeztetett időpontban fogadja képviselőinket a szervezet vezetője (elnök, főtitkár)
MRSz főtitkár. Később egyeztetett időpontban várja képviselőinket (elnök, főtitkár).
Jogalkotás. Újra be kell jelentkezni az illetékes minisztériumi jogszabály előkészítő osztálynál (elnök, főtitkár, Winkler Tamás).
ÖTM. A minisztérium támogatását kell kérni jogérvényesítésünk érdekében (elnök, főtitkár, Elek Zoltán).
DINP. Tovább kell folytatni Pilisre vonatkozó kérelmünket az igazgató szintjén (elnök, főtitkár, Elek Zoltán, Csiga Sándor, Kenderes Zoltán).
KvVM. Be kell mutatni szervezetünket az engedélyeztetések gördülékenyebbé tétele érdekében (elnök, főtitkár).
HM. A Bér-hegy kérdésében meg kell keresni a HM illetékes szervét (elnök, főtitkár).
Hungarocontroll. Az igazgató úr várja képviselőink jelentkezését (elnök, főtitkár, Kardos István).

A legközelebbi ülésig az elnökség levelezési listán egyeztet.