2007. október 28-i közgyűlés

2009.11.08.

A HFFA 2007. október 28-i közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata Jegyzőkönyv

a Szabad Repülők Szövetségének éves rendes közgyűléséről

Az ülés helyszíne: Az MRSZ oktatóterme 1138 Budapest, Dagály utca 11. 2. em

Időpontja : 2007.október 28. 14 óra

Mandátumok: A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint 50%-a jelen van.

Jelenlevő egyesületek: 1 Airborne

2 Amatőr SE

3 UFO

4 Műegyetemi SE

5 Eged Eagles SE

6 Budai SE

7 Solaris

8 Tokaj Fly SE

9 Kettő SE

10 Pilisi SE

Új tagok:

Soproni SE

Békéscsabai LE

Gyöngyös Városi SRK

Napirendi pontok:

Levezető elnök megválasztása

Levezető elnök: Kerekes László (ASE) egyhangúlag megszavazva

Napirendi pont felcserélése (előre hozzuk az új egyesületek felvételét), megszavazva.

Új felvételre jelentkező tagszervezetek tagfelvételének eldöntése.

Békéscsabai Légisport Egyesület 18 fővel, motoros sárkány is.

Soproni SE. 15 fő siklóernyős.

Gyöngyösi VSRK 2 vitorlázó sárkány, 18 motoros sárkány.

Az egyesületek rövid bemutatkozás után felvételt nyertek (egyhangú szavazással).

Alapszabály módosítások

Új tagok felvételéről az elnökség dönthessen.

A hatósági engedélyt úgy kaptuk, hogy kizárólag tagszervezetek részére üzemeltethetünk, ezért nem lenne hatékony, ha a közgyűlés venné fel a klubokat, akik az év vége felé tudják majd a jelentkezésüket megtartani és a kérelmüket hivatalosan is beadni.

Egyhangúlag elfogadva

Határozatképtelenség esetén 1 óra múlva létszámtól függetlenül határozatképes lehessen a közgyűlés.

A vidékiek miatt ez célszerű lenne.

Egyhangúlag elfogadva, amennyiben a bíróság ezt elfogadja.

Képviselet: a főtitkár és az elnök külön-külön is képviselhesse a szervezetet.

Ne kelljen minden szerződést, megbízást, az elnökkel is aláíratni, legyen elegendő a főtitkár aláírása.

Természetesen a banki pénzkezelés továbbra is 3-ból két aláírással megy.

Tehát, legyen az a megfogalmazás, hogy a szövetség képviselője az elnök vagy a főtitkár.

A javaslat egyhangúlag elfogadva.

Szerepeljen az Alapszabályban hivatalosan a 1550 Budapest, Pf. 171 postacím.

Egyhangúlag elfogadva.

A szervezet neve angolul is kerüljön be az alapszabályba: Hungarian Free Flying Association névvel.

Ellenszavazat nélkül elfogadva, tartózkodás nincs.

A szervezet nevének rövidítése: HFFA

Szeretnék hivatalosan használni a HFFA (angol) rövidítést a Hungarian Free Flying Association alapján.

2 tartozkodással 2 ellenszavazattal, 9 igennel elfogadva, de javaslat, hogy legyen magyar rövidítés is.

Szeretne-e a közgyülés magyar rövidítést: 8 igen, 3 tartózkodással, 2 ellen szavazattal elfogadva.

A magyar rövidítésre javaslat: SzRSz, vagy SZRSZ,

Az SzRSz rövidítés elfogadva 11 igen és 2 nem szavazattal.

A Közgyűlés a SzRSz-t Közhasznú szervezetté nyilvánítja.

Több pályázati lehetőség miatt szeretnénk, azonban meg kell felelni a közhasznúsági törvénynek.

Egyhangúlag elfogadva. A vezetőség (főtitkár) járjon utána, hogyan valósítható meg.

Kapcsolat a Magyar Siklórepülő Szövetséggel .

Az MSSZ közgyűlése felhatalmazta a HFFA-t, hogy az adatokat és az MRSz tagdíjat beszedje. Az MSSz visszaalakul szakbizottsággá. Hogyan legyen a jövőben az MRSz licence regisztrálása, befizetése? Ne legyen kizárólagosság, ne csak azokat regisztráljuk sportolóként, aki a mi szervezetünkben üzemeltet, hanem bármely klubot, aki hozzánk fordul.

Ebben az évben a licencek intézése kaotikus volt, ezért a siklórepülő szövetség elnöke azt javasolja, hogy mindenkitől szedjük be a tagdíjat. Főleg a célraszálló versenyek miatt, ahol nem szükséges a pilóta vizsga. A hatóság sporttevékenységre hagyta jóvá működésünket, a licence ezt a sportolást igazolná.

Főtitkár: az engedély sportrepülés, hobbirepülés és pilóta képzés, légijármű vizsgáltok, biztonsági szolgálat működtetésre kaptuk az engedélyt. A kitétel az volt csupán, hogy mindenki legyen tagszervezet. A tanfolyamosok, vagy „A” vizsgások nem kapnak ezért semmit. Ha a célraszállók akarnak akkor kérhet, de ne kelljen kötelezően

Ádám Elek (Tokaj Fly): nehéz lesz a kezdőknek beadni, hogy miért kell ilyen sokat fizetni annak, aki még nem is repül igazán. Nem látom, hogy az MRSz tagság bármilyen többlet hasznot képviselhet, hiába a nagy létszám, az MRSz közgyűlésen a kéréseink nem érvényesültek.

Kerekes László (ASE): Az MRSz-nek nagy érvágás volt a kiválásunk, talán most hálásabbak lesznek, ha visszamegyünk.

Tábor Tamás (MSE): nekem így lenne tiszta. Had menjen bárki akár MKK-zni, ne legyen ennek papír akadálya.

Fekete Kornélia (BSE): miért nem szövetségként tag a HFFA?

Kerekes László (ASE): Az MRSz nem vett fel miket, mellesleg az alapszabálya nem engedi.

A szakmai függetlenségünk – európai mintára – csak így biztosított. (FAI, sport képviselet, EHPU szakmai képviselet.)

Tábor Tamás (MSE): a képzés így is nagyon drága, mégis ha belegondolok, bármely sport tagdíja többe kerül. Ez az összeg nem akkora, hogy egy kezdő ne tudja kifizetni. Mindenki legyen sportoló tag, legyen az MRSz-ben annyi tagunk, hogy a kezdő nevében is képviselni tudjuk magunkat és döntéseket tudjunk hozni.

Kerekes László (ASE): Mindkét szervezetnek az az érdeke, hogy nagy létszámban legyen tag. Én is le szeretném venni az emberek válláról az anyagi terhet, de ez a 2.500,- Ft nem akkora anyagi teher, mint amekkora anyagi lehetőség.

Ádám Elek (Tokaj Fly): Nem látom, hogy a nagy létszám milyen előnyt hoz.

Javaslat:

1. Mindenkitől beszedni már a tanfolyam megkezdésekor az MRSZ tagdíjat a személynyilvántartással együtt.

2. Legyen-e csak minden B vizsgás pilótának kötelező.

A közgyűlés az 1. javaslatot 9 igen és 4 nem szavazattal elfogadta.

7. Az elnökség éves beszámolója a Szövetség eddigi tevékenységéről

A beszámoló „ A Siklórepülő üzemeltetési rendszer áttekintése (vezetőségi átvizsgálás)”

mellékelve.

A beszámolót a Közgyűlés 1 tartózkodással elfogadta.

8. Gazdasági beszámoló és a 2008-as pénzügyi terv, éves költségek, tagdíj és nyilvántartási díjak

Klub tagdíj: 10.000,- Ft (Ha az egyesületben kevesebb mint 10 fő van, akkor személyenként 1.000,-Ft.) Ebből rendezzük az EHPU tagdíjat.

Személy regisztráció: 8.500,- Ft, (január 20-a után 9.000,- Ft). Tartalmazza a szervezet működési költségeit, az MRSZ tagdíjat, ez 2.500,- Ft január 20-ig, azután 3.000,- Ft, és a starthelyekre gyűjtött támogatást, ami személyenként 2.000,- Ft

IPPI kártya ugyanannyi, mint tavaly: 4000,-/5000,- Ft Rating: 1500,-/3000,- Ft. (Eu/Világ)

Légijármű nyilvántartás, biztosítása: 4.000,- Ft Tandem esetén: 6.000,- Ft

A biztosítás magába foglalja a törvény által előírt 50 millió forintos felelősségbiztosítást 3. személynek okozott károkra. Tartalmaz még egy minimális baleset biztosítást is, amely hasonlít a BKV-s balesetbiztosításhoz. Részletesebb tájékoztató, a biztosító jövő évi ajánlata után.

Kérhető még az oktatóknak tevékenységi felelősség biztosítás, amely április 20-ig érvényes.

Ára: 5.650,- Ft

Kockázati infók: Fedezetet nyújt az oktatás során okozott károkra maximum 10. mill. Ft-ig.

Tanítványok száma (a tematika szerint) 1 oktató max. 5 fővel foglalkozhat egyszerre.

Területi hatály: Európa Önrészesedés: 100.000,- Ft

Demo enyők biztosítása: 4.000,- Ft/db

Azoknak ajánlott, akik gyakran kapnak a gyártóktól bemutató ernyőket, amiket vissza kell adni v. küldeni. A demokat is be kell azonosítani, minimum a gyári számmal! Ez csomagban vásárolható, 2-3-4-5… ernyőre.

A pénzügyi tervet a Közgyűlés 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

9. Az ellenőrző bizottság és fegyelmi bizottság beszámolója (kb.10 perc)

Ellenőrző bizottsági tagok jelenlétének hiányában nem volt beszámoló.

A fegyelmi bizottságnak ebben az évben nem volt fegyelmi ügye.

10. Egyebek

Nem volt javaslat.