2006. február 24-i közgyűlés

2009.11.08.

A HFFA 2006. február 24-i közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata (az ülés jegyzőkönyve .wav formátumban archiválva)

Az ülés helyszíne: Az MRSZ oktatóterme 1139 Budapest Dagály utca 11.

Időpontja : 15 órától

Jelen:

Amatőr SE (Dr.Hegedüs Anikó)

Airborne SE (Tóth Zsuzsanna)

Kettő SE (Pálfi B. Gábor)

Pilisi SE (Kenederes Zoltán)

Budai SE (Tolnay István)

Pannónia Solaris SSz (Varga Gábor)

Gödöllői SE (Lányi Aladár)

Cumulus SE (Csiga Sándor)

Sky Club Győr (Atkári Győző)

Távol:

Tokaj Fly SE

UFO SE

Az ülés napirendje és döntései:

Az üzemeltető szervezet és működés bemutatása (a hatóság igényeinek ismertetése) (javasolt organigram mellékelve)

Levezető elnök megválasztása (Kerekes László), jegyzőkönyvvezető (Tóth Zsuzsanna) megválasztása

Új felvételre jelentkező tagszervezetek tagfelvételének eldöntése.

Tagfelvételre jelentkezett: az Őcsényi RE,

a Békéscsabai SE,

az Easy Fly SE,

a Nyikom Hegyisport Természetvédő Klub és

a Kecskeméti Siklóernyős Egyesület.

Valamennyi szervezet felvételét a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Elnökségi tagok választása:

Mivel az alapító tagszervezetek mellett sok új tagszervezet nyert felvételt, az MRSZ siklórepülő szakági szekcióülésének 2005. október 15-i igényének megfelelően a teljes vezetőség mandátumát visszavontuk és új elnökség választását kezdeményeztük. Ezen túlmenően a korábban megválasztott főtitkár lemondott, mert a hatósági feladatok ellátásában betöltött szerepével ez a funkció összeférhetetlen.

A megválasztott új elnökség nyílt, illetve titkos szavazással:

Elnök: Dr.Petrányi Győző (nyílt szavazással egyhangúlag)

Főtitkár: Tóth Zsuzsanna (titkos szavazással 9 mellette 1 tartózkodás)

Gazdasági vezető: Tóth Ibolya (nyílt szavazással egyhangúlag)

Elnökségi tagok: (titkos szavazással): Ádám Elek (10 szavazat),

Csiga Sándor (8 szavazat),

Dr.Hegedüs Anikó (9 szavazat),

Valkó Judit (9 szavazat).

2005. évi pénzügyi beszámoló (ellenőrző bizottság jelentése) (mellékelve)

2006-os év feladatai:

Szervezeti működésben: alapszabály korrekció szükséges.

Az üzemeltetési rendszer kiépítése, elfogadtatása és működtetése.

Pénzügyi működés tartalma: 2 fő alkalmazása (főtitkár, BISZ vezető), üzemeltetés költségei (gépkocsi, infrastruktúra, iroda fenntartás), hatósági díjak.