2005. november 12-i közgyűlés

2009.11.08.

A HFFA 2005. november 12-i közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata Az ülés helyszíne: Az MRSZ oktatóterme 1139 Budapest Dagály utca 11.

Időpontja : 15 órától

Tagok közül jelen :

az Amatőr SE képviseletében: Bakos Erika

az Airborne SE képviseletében: Tóth Zsuzsanna

a Kettő SE képviseletében: Kátai Péter

a Pilisi SE képviseletében: Nagy Richárd

a Budai SE képviseletében: Bagi Zsolt

a Gödöllői SE képviseletében: Lányi Aladár

a Sky Club Győr képviseletében: Atkári Győző

Nem képviseltette magát:

az UFO SE, valamint

a Tokaj Fly SE

9 mandátumból jelen van 7, a közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:

Levezető elnök megválasztása (Kerekes László), jegyzőkönyvvezető megválasztása (Tóth Zsuzsanna mp3) (Nyílt szavazással egyhangúlag elfogadva)

Új felvételre jelentkező tagszervezetek tagfelvételének eldöntése .

Tagfelvételre jelentkezett a Pannónia Solaris SE. Felvételét a jelenlévő tagság nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

Tagfelvételre jelentkezett továbbá a Cumulus SE. Felvételét a jelenlévő tagság nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

Alapszabály módosítása (mellékelve a megtárgyalt és módosított alapszabály)

Új elnökség választása

Az új felvett tagokkal együtt a közgyűlés a korábban megválasztott személyek helyett vagy mellé nem kíván új tagokat felvenni az elnökségbe.

Kapcsolat az újonnan alakult Magyar Siklórepülő Szövetséggel

A Szabad Repülők Szövetsége alapfeladatai értelmében támogatja a Magyar Siklórepülő Szövetség törekvéseit és szakmai tevékenységét egyezteti az új szövetséggel. A starthelyek támogatását az MRSZ tagdíj befizetésével és a repülőszövetségi tagság népszerűsítésével látjuk megvalósíthatónak, a nagy létszámú MRSZ tagság fejében a Magyar Siklórepülő Szövetség számára járó Nemzeti Sport Szövetségi normatívtámogatás összegéből.

2006-os működés feltételei, tagdíj és nyilvántartási díj

2006-ra a Szabad Repülők Szövetsége nem változtatta meg tagdíja összegét (tagszervezetenként 4000 Ft).

Mind a Szabad Repülők Szövetsége tagszervezeteinek tagjai, mind a Szövetségen kívüli tagszervezetek siklórepülő tagjai számára a Szövetségbe bejelentett légijárművek nyilvántartási díja egy üléses siklórepülő esetén 4000 Ft/légijármű/év, két üléses siklórepülő esetén 6000 Ft/légijármű/év, a vizsgázott személyek után befizetendő díj 4000 Ft/fő/év.

Ennek fejében a Szabad Repülők Szövetsége biztosítja az egyéni üzemeltetéshez szükséges következő feltételeket:

A jogszabályokban előírt kötelező felelősségbiztosítás.

A közös starthelyek használatára jogosult pilóták nyilvántartásba vételét.

A légijárművek nyilvántartásba vételét.

A képzéshez egységes tematika folyamatos karbantartását, az oktatók továbbképzését és jogosításuk nyilvántartását.

A légialkalmasság vizsgáló személyzet továbbképzését és megbízatásukat.

Siklórepülő Biztonsági szolgálatot.

Az MRSZ felé a tagdíj befizetését.