2005. augusztus 1-i közgyűlés

2009.11.08.

A HFFA 2005. augusztus 1-i közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata

Az ülés helyszíne: Az MRSZ oktatóterme 1139 Budapest Dagály utca 11.

 

Jelen vannak :

az Amatőr Siklórepülő Egyesület képviseletében: Kerekes László

az Airborne Siklóernyős Egyesület képviseletében: Tóth Zsuzsanna

a Tokaj Fly Siklóernyős Egyesület képviseletében: Ádám Elek

a Kettő SE képviseletében: Szántó Endre

Dr. Hegedüs Anikó elnökségi tag,

Méhész Sándor MRSZ főtitkára

Siklósi Zoltán az MRSZ REBISZ vezetője

Kiszely György a tagfelvételre jelentkezett BSE képviselője

A Pilisi SE és az UFO SE nem képviseltette magát.

6 mandátumból jelen 4, a közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:

Levezető elnök megválasztása (Kerekes László), jegyzőkönyv vezető megválasztása (Tóth Zsuzsanna)

Új felvételre jelentkező tagszervezetek tagfelvételének eldöntése .

A Közgyűlés jelentkezésük és a jogszabályok által előírt benyújtott dokumentumok alapján tagjai sorába felvette a Gödöllői SE-t (bírósági bejegyzés száma: ), a Sky Club Győr SE-t (bírósági bejegyzés száma: ) valamint a Budai SE-t (bírósági bejegyzés száma: ). A szavazás nyílt szavazással történt, rákérdezés után senki sem igényelt titkos szavazást.

A Szövetség megválasztott elnöke Petró Zoltán jelezte az elnökség felé lemondási szándékát az elnöki funkcióról. Az elnökség javasolta a közgyűlésnek a lemondás elfogadását, és javasolja az elnöki funkcióra Dr. Petrányi Győzőt, aki a jelölést elfogadja. A Közgyűlés az elnökség javaslatát egyhangúlag elfogadta. A szavazás nyílt szavazással történt, rákérdezés után senki sem igényelt titkos szavazást.

Kapcsolat az MRSZ-szel .

Erre a napirendi pontra meghívott Méhész Sándor az MRSZ főtitkára beszámolt az MRSZ legutóbbi tevékenységéről és eredményeiről. Bemutatta az ejtőernyős világbajnoki szereplés hatására íródott NSSz levelet, amely a repülősportok számára jobb állami megítélést ígér. 2005-ben az MRSZ az NSSz-től 8 millió Ft támogatást kap sportolói létszáma miatt. Ezt a támogatást a tagságnak vissza akarják adni, de csak a megalakult sportági szervezetek számára tudják átadni. Ez a szervezet a Szabad Repülők Szövetsége addig nem lehet, amíg a szakág közgyűlése ilyen irányban határozatképes döntést nem hoz.

Az MRSZ vállalja az érdekvédelmet, valós érdekképviseletet akar elérni. A 2005-ös év MRSZ vonatkozásban azonban veszteséges, a teljes üzemeltetés nem rentábilis. Azt, hogy a siklórepülők üzemeltetése pozitív, vagy negatív szaldós, még nem tudja megmondani, ezért nem javasol egyenlőre változtatást a jelen üzemeltetési sémában.

A Szövetség többi szakágával jelentős problémákkal küszködik a biztosítás, a légtér, a jól működő honlap hiánya, csak a problémahegyek csúcsai.

De a rosszul működő BISZ helyett új vezetővel az információk begyűjtése után adatelemzéssel dolgozni kívánó új szemléletű biztonsági szolgálat alakult.

Javasolja, hogy várjuk meg a szakág szekcióülésének a döntését, amely az MRSZ közgyűlése után nem tudja miért nem lett haladéktalanul összehívva.

Méhész Sándor ismertetésére Kerekes László mint ügyvezető annyiban reflektált, hogy a Szabad Repülők Szövetségében a hazai siklórepülők több, mint a fele rendelkezik tagsági viszonnyal. Az a szervezet, aki az elmúlt másfél év során akart, beléphetett. Nem kívánunk év végéig várni, mert a rendszer kidolgozása, a biztosítás, az üzemeltetési engedély és a balesti szolgálat felállítása nem két hónap alatt elvégezhető feladat, és erre az októberi döntés már késő. Előre vetítette, hogy amennyiben záros határidőn belül nem születik döntés, a Szövetségünk elindul az önálló üzemeltetés irányába, tagjaival elhagyva az MRSZ szervezetét, mert a jelenleg nyilvántartott több, mint 1200 siklórepülőből kevesebb, mint 300 érdekelt a versenyzésben (ez a jelen adatok alapján a Szabad Repülők Szövetségére 650 pilótából kevesebb, mint 50).

Megítélése szerint a jelen üzemeltetési díj megemelése nélkül képesek vagyunk az MRSZ-től függetlenül, de azzal együttműködve (kedvezményes teremhasználat, önálló szakmai bázis, de az érdekek folyamatos egyeztetése, stb) a legális repüléshez szükséges szolgáltatást a siklórepülők számára elvégezni.

Tehát a kiválásunkat ne vegyék ellenséges lépésnek. Az üzemeltetés ugyanis nem demokrácia kérdése, hanem jogi felelősséggel és hatáskörrel bíró szakmai tevékenység. Sajnos az MRSZ ebben a kérdésben rossz példa, látva az MRSZ UL szakágának működését. Ezt a mintát mi nem kívánjuk követni.

Beszámoló a Szövetség eddigi tevékenységéről:

A Szövetség a jogszerű működés valamennyi kellékével rendelkezik (bírósági bejelentés, bankszámla, adószám, postafiók bérlet, számlázó program és bizonylatok).

A Madártoll (a Szövetség hivatalos lapja) teljes mértékben a Szövetség kiadványává vált.

Az átmeneti időszakban a Szövetségnek bevétele nincs (a tagszervezetek tagdíja 4000 Ft 2005-re, amiért a kapcsolattartójuk kapja a Madártollat), a költségekhez az ASE biztosította a támogatást.

A Madártoll cash flow-jából adódóan a bankszámlán jelenleg mintegy 680 ezer Ft van. Ez biztosítja, hogy a 2006-os évre az üzemeltetési feladatokra való átállás költségei biztosítottak.,

Jelen beszámolót a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta.

Budapest 2005. augusztus 1.