Közgyűlések

HFFA közgyűlés 2016. december 2.

A HFFA elnöksége 2016. december 2-ára pénteken 17 órára összehívta a szövetség éves közgyűlését. Helyszíne a szövetség székhelyén (Budapest, Dagály utca 11.)
Napirend:
1. 2016-os beszámolók (elnökségi és pénzügyi)

Elszámolás 2016. november (xlsx)

Beszámoló 2016 (pdf)

2. Alapszabály módosítása
3. 2017-es tervek (pénzügyi és szakmai)
Ha a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést egy órával később tartjuk meg, amelyen a meghirdetett napirend témáiban a közgyűlés létszámtól függetlenül határozatképes.

HFFA közgyűlés 2016. március 6-án

A HFFA elnöksége 2016. március 6-án 10 órára összehívja a szövetség közgyűlését.

Napirend:

1. Alapszabály módosítás

2. Tisztségviselők választása.

Amennyiben a közgyűlés 10 órakor nem határozatképes, úgy a jelenleg érvényes alapszabályban foglaltak szerint egy órával később a megismételt közgyűlés létszámtól függetlenül határozatképes.

A meghirdetéskor érvényes mandátumok számát a befizetéseitek alapján a csatolt fájlban találjátok.

A téma fontossága miatt küldötteitek részvétele kiemelten fontos.

HFFA elnöksége

Közgyűlés 2015. december 13-án!

Tisztelt tagság!

 

A Szabad Repülők Közgyűlését az elnökség 2015. december 13-ra hívja össze. Jelenlegi alapszabályunk értelmében: “A közgyűlés határozatképtelenség esetén egy órával később, már mandátum létszámtól függetlenül is határozatképes, amelyet az eredeti meghívóban fel kell tüntetni. Ekkor azonban már csak az eredeti meghívóban meghirdetett napirend témáiban lehet határozatot hozni.”

A közgyűlés helyszíne az MRSz Siklórepülő szakági ülés helyszínével egyezik, annak befejezésétől kezdünk. A szakági ülés 10-kor kezdődik, a helyszínt később hirdetik meg. Javaslatunk a megszokott lesz Budapest, XIII. Dagály utca 11. 2. emelet

Napirend:

1. Beszámolók a 2015-ös évről (pdf)

2. Starthelyek kérdése (Vértes, Tardos, Nyikom, Kalocsa)

3. 2016-os tervek és pénzügyi tervezés.

4. Alapszabály módosítási javaslatok.

5. Az MRSz és a HFFA kapcsolata

6. Szécsi Gábor díj átadása

7. Amennyiben az előző napirendi pontok valamelyike indokolja, elnökség választás.

8. Egyéb

Minden tagszervezetünk képviselőjét elvárjuk, az ülés minden tagszervezetünk tagja számára nyílt.

HFFA elnökség

HFFA közgyűlés 2014. december 13-án

A Szabad Repülők Szövetsége éves beszámoló közgyűlést hirdet.

A közgyűlés ideje 2014. december 13-a, 16 óra.

Helyszíne Budapest XIII.kerület Dagály utca 11. 2. emeleti nagyterem.

Napirend:

1. 2014. évi beszámolók (2014 évi beszámoló (pdf))

2. 2015 évi pénzügyi terv (Pénzügyi terv 2015-re (xls))

A klubokat képviselőik az MRSz alapszabályában meghatározottak szerint képviselhetik, azaz:

“A Közgyűlésen a tagok képviselőjük útján vesznek részt. A Tagok illetve a tagok képviselőinek, a Közgyűlés meghirdetésének napján, a Szövetség tagdíjelszámolásába bejelentett, minden természetes vagy jogi személy rendes tagja után 1 szavazata van. A tagok illetve a tagok képviselői tetszőleges számú természetes személy tagot képviselhetnek, amit a tag (Egyesület vezetője) Megbízólevéllel írásban igazol.”

A nyilvántartásunk  szerinti mandátumok a honlapunkon a “Tagok” címszó alatt találhatók.