Rendkívüli közgyűlés 2011. május 20-án

2011.05.19.

A Szabad Repülők Szövetsége, egyben az MRSz hivatalos szakága 2011. május 20-án pénteken 17 órától rendkívüli közgyűlést hirdet.

Mandátumlista

Az előzetes napirend:

1. Alapszabályi módosítások
2. MRSz sporttámogatás elosztása
3. Elnökségi tag visszavétele, pénzkezelésre jogosultak kijelölése

Az alapszabályunkban többen tettek javaslatot arra, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívásának idejét az alapszabályunk az MRSz alapszabályához hasonlatosan szűkebb intervallumban jelölje meg.

A másik alapszabály módosító javaslat, hogy a fegyelmi bizottság feladatkörét módosítsuk (a feladata fegyelmi szabályzat kidolgozása legyen).

Az MRSz közgyűlése eldöntötte, hogy 2011. május 1-i befizetések szerint a szakágak a befizetett tagdíjból létszámarányosan a sport támogatására befizetett tagdíjanként 1500 Ft-ot kapnak. Jelenleg mintegy 700 taggal több, mint 1 millió Ft-tal tudjuk növelni az év elején tervezett sporttámogatást.
Ennek a sportra történő elosztásáról kell közgyűlési döntést hozni.

Szöllösi László előző közgyűlésünkön lemondott. Indokként az szerepelt, hogy MRSz főtitkárként összeférhetetlen, hogy a szakág elnökségi tagja lehessen.
Főtitkári munkaviszonya ezt követően mintegy két héttel megszűnt. Így ez az indok megszűnt, elnökségi tagságának nincs akadálya. Visszavételét is közgyűlésünknek kell eldönteni. Az alapszabályunk értelmében: ” 5.4. Az elnök és a közgyűlés által kijelölt két elnökségi tag közül bármelyik két személy együttes aláírással jogosult a Szövetség bankszámlája felett rendelkezni.” A közgyűlésnek kell az aláírók személyéről dönteni.

A közgyűlés helyszíne szövetségünk székhelye: Budapest XII. Dagály utca 11. II. emelet.

Mandátumok az MRSz alapszabályzata szerint.